XXXIX Spotkanie z historią „Piwo w Lecu / Giżycku” – Jan Sekta

0

Jan Sekta opowiada o początkach browarnictwa w naszej miejscowości od czasów średniowiecza do współczesnych.