Strona główna O tym mówi się w Giżycku Wakacje z Centrum Profilaktyki

Wakacje z Centrum Profilaktyki

0

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia świetlicowe w okresie wakacji. Zaplanowano ciekawy program zajęć artystycznych, sportowo-rekreacyjnych oraz wyjścia na plac zabaw, boiska i plażę.

Przy organizacji wakacyjnego wypoczynku uwzględnione zostały wytyczne instytucji nadzorujących bezpieczeństwo w sytuacji epidemiologicznej. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, ich rodzin oraz pracowników CPUIS wprowadzonych zostało szereg procedur, które są dostępne na stronie www.centrumprofilaktyki.pl. Ograniczona została również liczba uczestników zajęć, tak, by spełnić wymogi prawne oraz wymogi bezpieczeństwa.

Zajęcia odbywać się będą w dwóch placówkach:

Świetlica Socjoterapeutyczna, ul. Sikorskiego 3 b | 9.00 – 12.00 (pierwsza grupa) i 12.30 – 15.30 (druga grupa) – dzieci w wieku 7 – 10 lat
Pełna Chata, ul. Królowej Jadwigi 3 b | 9.00 – 13.00 – (dzieci w wieku 8 – 15 lat)

Uczestnicy zajęć, aby móc brać udział w zajęciach prowadzonych w placówkach, zobowiązani są zapoznać się z procedurami oraz dostarczyć podpisane przez rodziców, opiekunów oświadczenie dotyczące COVID-19. Dokumenty dostępne są u pracowników CPUIS.

Zajęcia są nieodpłatne, zapraszamy. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji udzielają telefonicznie pracownicy świetlic:

87 428 51 63 (Świetlica Socjoterapeutyczna)
87 428 22 57 (Pełna Chata).

Kliknij na link i słuchaj radia Mazury