Strona główna Wiara Bliżej Boga Twój Bóg jest potężnym Bogiem!

Twój Bóg jest potężnym Bogiem!

0

Dzisiaj odkryjemy kolejne imię Syna Bożego, o którym mówi Jego Słowo. „Oto narodziło się Dziecko! Syn został nam dany! Nazwą Go… Bóg Mocny…” (Izajasz 9,6)

Bóg zna zarówno twoje silne strony jak i słabości. On wie, że trzeba cię chronić i bronić, jak zamku w czasie oblężenia przez wroga… On wie, że nie zawsze potrafisz być silny, i dlatego On jest mocny, potężny, dla ciebie.
W jakich dziedzinach życia czujesz się słaby ?

Czy potrzebujesz Boga by odnowił twoje fizyczne siły? On obiecał to uczynić… „Zmęczonemu daje siłę, tobie, a bezsilnemu moc w obfitości.” (Izajasz 40,29)

Czu potrzebujesz zachęty i emocjonalnego wsparcia? Bóg może to dla ciebie uczynić,… „Przyjdź do mnie, ty który jesteś zapracowany i przeciążony, Ja ci zapewnię wytchnienie”. (zgodnie z ew. Mateusza 11,28)

Żyjesz w strachu o przyszłość, swoją lub twoich dzieci? Mocny Bóg mówi, „…Ja jestem z tobą aby cię wybawiać i ratować – oświadcza Pan”. (Jeremiasz 15,20)
Twój Bóg jest potężnym Bogiem!

źródło: cudakazdegodnia.pl

Kliknij na link i słuchaj radia