22 maja rozpoczyna się akcja wolontariatu w miejskim schronisku w Bystrym koło Giżycka.

IDEA

  • wzmacnianie więzi wolontariusza ze zwierzętami, opieka nad nimi i pełna socjalizacja,
  • wzmacnianie relacji między pracownikami schroniska, a wolontariuszami,
  • wzmacnianie wzajemnych relacji wolontariuszy.

W tym przypadku wolontariat nie pełni roli zastępczej dla personelu schroniska, tylko wzmacnia skalę i jakość opieki nad psami.

NABÓR

Zgodnie z przyjętym Regulaminem wolontariatu w Schronisku miejskim dla bezdomnych zwierząt w Bystrym koło Giżycka nabór wolontariuszy prowadzony jest dwa razy w miesiącu, w czwartek poprzedzający drugą i czwartą sobotę miesiąca.

  • Wnioski należy składać drogą mailową na adres e-mail: wolontariat@gizycko.pl.
  • Wszelkie informacje odnośnie wolontariatu można uzyskać również pod numerem tel. 87 7324 144.
  • Zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności napływania wniosków. O akceptacji zgłoszenia wolontariusz zostanie powiadomiony zwrotną pocztą elektroniczną.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do pomocy w opiece nad naszymi pupilami.

 

więcej na stronie mojegizycko.pl