Giżycko przeznacza kolejne fundusze na rozwój sportu w ramach dotacji celowej, którą otrzymają kluby w trzech dyscyplinach sportowych – żeglarstwie, piłce nożnej i pływaniu. To nowa formuła, możliwa dzięki przyjęciu w styczniu przez Radę Miejską uchwały w oparciu o ustawę o sporcie, określającej taki tryb finansowania sportu w naszym mieście.

Łączna pula przeznaczona w budżecie na dotacje celowe w roku 2021 wyniosła 1.210.600 zł i została skierowana do trzech klubów: żeglarstwo – Giżycka Grupa Regatowa, piłka nożna – GKS Mamry, który ma szansę awansować do III ligi i pływanie – Medyk Giżycko. Przypomnijmy, że giżycki sport wspierany jest również w ramach konkursów grantowych i środków na szkolenie sportowe. Poniżej szczegóły ostatnich rozstrzygnięć konkursowych.

Zarządzenie nr 550/2021 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej klubom sportowym na rok 2021

  1. Żeglarstwo – Giżycka Grupa Regatowa, z przyznaną kwotą dotacji: 550.000 zł
    2. Piłka nożna – Giżycki Klub Sportowy „Mamry”, z przyznaną kwotą dotacji: 622.559 zł
    3. Pływanie – Uczniowski Klub Sportowy MKS Medyk Giżycko, z przyznaną kwotą dotacji: 38.041 zł

Fot. nagłówek: UM Giżycko mojegizycko.pl / Mariusz Kluk