Strona główna O tym mówi się w Giżycku Powstanie trasa rowerowa wokół Twierdzy Boyen i w jej otoczeniu

Powstanie trasa rowerowa wokół Twierdzy Boyen i w jej otoczeniu

0

W czwartek 22 sierpnia 2019 r. Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz podpisał umowę partnerską z władzami Administracji Miejskiego Okręgu Sowietsk na realizację projektu pn: „Giżycko i Sowietsk – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego” („Giżycko and SoVeTSk – cooperation for the development of preseration of the historical, cultural and natural heritage of the cross-border area”).

Głównym celem projektu jest wykorzystanie potencjału dziedzictwa historyczno-przyrodniczego przygranicznych terenów Giżycka oraz Sowietska (Rosja) w turystyce w celu podniesienia stopy rozwoju gospodarczego.

W ramach projektu zostaną wykonane:

    • remont muru Carnot’a (fragment muru od strony Bramy Giżyckiej do narożnika bastionów Leopold i Ludwig),
    • budowa oświetlenia parkowego wzdłuż muru Carnot’a od odcinku Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej,
    • budowa trasy rowerowej wokół Twierdzy Boyen i w jej otoczeniu,
    • pozostałe działania o charakterze nieinfrastrukturalnym, w tym: tablice nawiązujące do otoczenia, strona internetowa, tablice informacyjne i pamiątkowe, wydarzenie – wyścig wokół Twierdzy, zakup rowerów dla osób z niepełnosprawnością (jazda rowerami po trasach rowerowych w obszarze tzw. Wyspy Giżyckiej), organizacja wyjazdu na rajd transgraniczny do Sowietska.

   Projekt rozpocznie się jeszcze w tym roku, m. in. zaplanowane jest rozpoczęcie remontu części muru Carnot’a na Twierdzy Boyen i konferencja otwierająca. W ramach projektu powstaną także trasy pieszo-rowerowe wokół Twierdzy Boyen i jej otoczenia wraz z oświetleniem muru od Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej. Podobne działania przewidziane są także u partnera rosyjskiego, który planuje stworzyć kompleks rekreacyjno-turystyczny, w tym trasy pieszo-rowerowe wokół jeziora.

  Całkowita wartość projektu to 1 947 652,67 euro (90% dofinansowania). Całkowita wartość projektu po stronie Giżycka: 1 032 1467,95 euro, w tym dofinansowanie 929 721,16 euro (90%).

  źródło: Biuro Projektów UM Giżycko/ S. Nowak

Kliknij na link i słuchaj radia Mazury