„Powiedziałem wam o tym, abyście we Mnie mieli pokój. Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi – Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem”. (Ewangelia Jana 16,33)

Kiedy uświadomisz sobie, że Bóg jest z tobą, nic cię nie powstrzyma.

Kiedy będziesz dążył do tego, by Boże plany realizowały się w twoim życiu, napotkasz przeszkody, walki i cierpienie, ale nic na niebie ani na ziemi nie powstrzyma cię. Zapewnia nas o tym Boże Słowo: „Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam?” (List do Rzymian 8,31)

Z Bożą pomocą możesz przezwyciężyć każdą trudność i przeszkodę, cokolwiek by to było.

Nie oczekuj, że wszystko pójdzie łatwo, ale pamiętaj słowa Tego, który powiedział: „odwagi! Ja zwyciężyłem świat”. Skup swoje oczy na Nim, do czego zachęca nas też pieśń w wykonaniu zespołu For KING & COUNTRY Z Jezusem wszystko jest możliwe. Z Nim ci się powiedzie. Z Nim przejdziesz przez tę próbę. Z Nim odniesiesz zwycięstwo. Przyjacielu, pomódl się razem ze mną: „Panie Jezu, ty zwyciężyłeś świat. Chcę iść za Tobą i proszę, by nic mnie w tym nie powstrzymało. Dzisiaj nabieram otuchy. Z Tobą zwyciężę”.

Czy chcesz patrzeć, jak Bóg przemienia twoje życie?

Dołączysz do tysięcy ludzi, którzy zobaczyli Boga, działającego w ich życiu, gdy czytają darmowe, pełne zachęcenia e-maile „Cuda każdego dnia”. Bóg pragnie przemieniać twoje życie, dzień po dniu! Zapisując się na „Cuda każdego dnia”, co rano dostaniesz przypomnienie, że Bóg pragnie ci błogosławić, wspierać i odpowiadać na twoje modlitwy. Jego łaska dla ciebie jest świeża każdego dnia!