foto: mojegizycko.pl

Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz ogłasza Plebiscyt o „Nagrodę Świętego Brunona Patrona Giżycka” za 2019 rok

Wyróżnieni zostaną wybitni mieszkańcy Giżycka, zasłużeni w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, którzy swoją działalnością wpływają na rozwój i promocję miasta. Laureaci plebiscytu, uhonorowani zostaną za swoje sukcesy i dobre pomysły, przyznawanymi Statuetkami Świętego Brunona oraz nagrodami pieniężnymi w wysokości 1000 zł (brutto) każda. Zwycięzców wybierze kapituła pod przewodnictwem Burmistrza.

Nagrody będą przyznane w następujących kategoriach:

kultura,
sport,
gospodarka,
turystyka,
zdrowie,
społecznik,
ambasador Giżycka,
pomysł.

Kapituła, na wniosek przewodniczącego, ma także możliwość przyznania:

– Honorowej Statuetki Św. Brunona – statuetkę honorową można otrzymać jednokrotnie,

– Statuetki Pamięci – statuetkę przyznaje się wyłącznie pośmiertnie.

Kandydaci do plebiscytu mogą być zgłaszani do 9 grudnia 2019 r. przez samych mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, stowarzyszeń, instytucji oraz przedsiębiorców. Aby zgłosić kandydata do plebiscytu, należy przesłać formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą informacyjną na adres promocja@gizycko.pl. Wyniki poznamy w przyszłym roku, w styczniu, podczas uroczystej gali w Sali Widowiskowej Giżyckiego Centrum Kultury.

Więcej na stronie http://mojegizycko.pl

Kliknij na link i słuchaj radia