Wojciech Karol Iwaszkiewicz jest piątym burmistrzem w historii miasta po 1990 roku. Formalnie swoją funkcję objął dziś, 23 listopada 2018 r. po przyjęciu zaświadczenia o wyborze na to stanowisko od przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej oraz złożeniu ślubowania.