29 378 : 9 W 100 rocznicę plebiscytu na Warmii i Mazurach

Odradzanie się Polski po 123 latach zaborów i wyznaczenie granic państwa stało się problemem międzynarodowym. Spornymi terenami były m.in. Warmia i Mazury. Pretensje do tych ziem rościły sobie zarówno Polska, jak i Niemcy. W myśl postanowień Traktatu Wersalskiego o przynależności miał zadecydować plebiscyt w 1920 roku. Na terenie Warmii i Mazur podczas plebiscytu wrzało – agitacja i propaganda podgrzewały atmosferę. Między sąsiadami odradzały się animozje na tle narodowościowym. W 100. rocznicę plebiscytu, o tym co działo się wtedy w regionie i w Lecu/Lötzen opowiedzą Krzysztof Kossakowski i Jan Sekta podczas 50 Spotkania z historią z cyklu „Od niemieckiego Lötzen do polskiego Giżycka”

24 września 2020 roku, godz. 18.00 TRANSMISJA ONLINE

https://www.facebook.com/MojeMiastoGizycko