Od 10 października Giżycko jak i cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej. Szpitalem koordynacyjnym w naszym województwie jest Szpital w Ostródzie S.A. O najważniejszych zmianach, wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 informował podczas czwartkowej (8.10) konferencji prasowej dr Adam Niedzielski, minister zdrowia.

Obostrzenia obowiązujące w strefie żółtej:
  1. Obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej niezależnie od odległości 1,5 m między osobami (w przypadku zwolnienia z obowiązku zakrywania ust i nosa z powodów związanych ze zdrowiem będzie wymagane przedstawienie, na żądanie policji lub staży gminnej, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa).
  2. Zakazane prowadzenie dyskotek i klubów nocnych (a także działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych zamkniętych przestrzeniach).
  3. Odległość między organizowanymi zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
  4. Nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie lasów, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego i plaży.
  5. W przypadku hospicjów i oddziałów opieki paliatywnej wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 nie będzie wymagany, gdy stan zdrowia pacjenta będzie wskazywał na pilne przyjęcie go do hospicjum lub oddziału.
  6. Wesela i inne uroczystości rodzinne będą się odbywały przy ograniczeniach 75 osób (od 17 października).
  7. Wydarzenia kulturalne w pomieszczeniach – 25%  publiczności.
  8. Wydarzenia sportowe – 25%  publiczności.
  9. Gastronomia – 1 osoba na 4 mkw.
  10. Siłownie – 1 osoba na 7 mkw.