Wirtualna skarbnica pamięci o Giżycku, jego historii i mieszkańcach zyskała nowe funkcjonalności, aby być bardziej przystępną dla użytkowników. Mapa miejsc, podział na kategorie, oś czasu – eksplorowanie Giżyckie Archiwum Cyfrowe to teraz jeszcze większa przyjemność!

Dzięki zmianom możemy skorzystać z praktycznej mapy miejsc, na której zaznaczono kilkadziesiąt lokalizacji, kryjących kadry danego miejsca sprzed lat. Szybką i wygodną podróż w czasie zapewnia narzędzie oś czasu – zdjęcia pogrupowano zgodnie z rokiem, w którym je wykonano. Najstarsza kolekcja GAC z 1887 roku stanowi początek osi. Eksplorowanie GAC niewątpliwie ułatwia także podział na kategorie. Od teraz można przefiltrować zdjęcia na te z zakresu architektury, krajobrazu, kultury, przemysłu, sportu, turystyki, wydarzeń, życia codziennego.

Giżyckie Archiwum Cyfrowe (GAC) zainaugurowane zostało w 2017 roku przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Giżycku. Jego obecna postać to efekt współpracy Biblioteki z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu Digitalizacja zasobów kulturowych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W GAC znajdują się zbiory o wartości historycznej, kulturowej i naukowej, m.in. archiwum fotografii Marii Szarskiej, zbiory fotografii Marka Kowalczyka i Kazimierza Pietrachowicza, fotografie i dzienniki Witolda Perepeczko przekazane przez jego córkę Barbarę Perepeczko, archiwum Marii Kusznierewicz, zbiór ulotek, plakatów, czasopism i dokumentów zarządu NSZZ Solidarność Okręg Pojezierze z siedzibą w Giżycku z okresu Stanu Wojennego (przekazany przez byłych działaczy lub członków ich rodzin), czy zabytkowe księgi protokołów Rady Parafialnej Kościoła ewangelickiego w Giżycku z lat 1887-1921.

Archiwum powstało i rozwija się dzięki mieszkańcom Giżycka. GAC to archiwum społeczne, stworzone przede wszystkim w oparciu o prywatne zbiory. Jego celem jest włączanie kolejnych archiwaliów – prywatnych i publicznych – do tworzenia wspólnej historii miasta i jego mieszkańców. Każdy może współtworzyć GAC poprzez udostępnianie własnych kolekcji. Zostaną one profesjonalne zdigitalizowane i umieszczone w Archiwum na zasadach określonych przez właściciela. Każdy może też przyłączyć się do opisywania zgromadzonych już materiałów.

Na podstawie informacji: Jana Sekty Giżyckie Archiwum Cyfrowe www.gac.gizycko.pl
Autor: Justyna Maciejewska-Kucfir