Gdybyś mógł określić odległość między tobą a Bogiem, powiedziałbyś, że jesteś teraz blisko Niego czy raczej daleko?
Niezależnie od tego, co odpowiesz, musisz wiedzieć, że nigdy nie jesteś za daleko od Boga. Nie, nigdy nie będziesz za daleko, by Bóg nie mógł do ciebie dotrzeć! Biblia mówi, że obietnica (o przebaczeniu, a także o darze Ducha Świętego) jest dla wszystkich, łącznie „z tymi, którzy są z dala”. „Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich pozostających z dala, ilu ich tylko Pan, nasz Bóg, powoła” (Dzieje Apostolskie 2,39) . Prawdopodobnie Piotr miał na myśli tych, którzy geograficznie mieszkali daleko, ale my również możemy być daleko od Boga w naszych sercach. Boża obietnica odnosi się również do tych, którzy uważają, że są „daleko od Boga”. Czy to właśnie jest twoja sytuacja?
Nasze emocje, porażki czy poczucie samotności czasem mogą nam wysyłać kłamliwy przekaz, że jesteśmy „zbyt daleko”, by Bóg mógł nas znaleźć. To jedno wielkie kłamstwo!

Nie pozwól, by twoje grzechy, przekonania czy uczucia sprawiły, że zaczniesz wierzyć w to, że znalazłeś się za daleko od Ducha Świętego, by cię znalazł. Jesteś w dobrym miejscu, właśnie tutaj, właśnie teraz, by otworzyć przed Nim swoje serce. On wie, którą ścieżką dotrzeć do ciebie. W rzeczywistości Jezus już dokonał wszystkiego, by tak się stało. Umierając na krzyżu, otworzył ci drogę do Boga!

Czy chcesz patrzeć, jak Bóg przemienia twoje życie?

Dołączysz do tysięcy ludzi, którzy zobaczyli Boga, działającego w ich życiu, gdy czytają darmowe, pełne zachęcenia e-maile „Cuda każdego dnia”. Bóg pragnie przemieniać twoje życie, dzień po dniu! Zapisując się na „Cuda każdego dnia”, co rano dostaniesz przypomnienie, że Bóg pragnie ci błogosławić, wspierać i odpowiadać na twoje modlitwy. Jego łaska dla ciebie jest świeża każdego dnia!