Strona główna Wiara Bliżej Boga Nie bój się!

Nie bój się!

0

Strach to bardzo naturalna ludzka emocja. Nadal czasem się boję, ale poznałem pewien sekret: Bóg nie chce, byśmy żyli w strachu! Przeciwnie: strach musi odejść! Bóg zostawił nam swoje Słowo, by go przepędzić. Biblia mówi:

– „Po tych wydarzeniach Pan skierował do Abrama, w widzeniu, Słowo takiej treści: Nie bój się, Abramie, Ja jestem twoją tarczą. Twoja zapłata będzie bardzo obfita” (Księga Rodzaju 15,1);
– „Nie bójcie się! – odpowiedział Mojżesz. Wytrwajcie! Zobaczycie ratunek Pana! On zapewni wam go jeszcze dziś! Tych Egipcjan, których dzisiaj widzicie, nie będziecie już więcej oglądali – na wieki!” (Księga Wyjścia 14,13);
– „Bądźcie mocni! Nabierzcie odwagi! Nie bójcie się i nie drżyjcie przed nimi, ponieważ Pan, twój Bóg, On sam pójdzie z tobą, nie porzuci cię ani cię nie opuści!” (Księga Powtórzonego Prawa 31,6);
– „Mówcie do targanych niepokojem: Bądźcie mocni, przestańcie się lękać! Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, zbliża się On z odpłatą! Przychodzi, aby was zbawić!” (Księga Izajasza 35,4);
– „Nie bój się ich! Ja jestem z tobą, będę cię ratował! – oświadcza Pan” (Księga Jeremiasza 1,8);
– „Nie bójcie się! Wzmocnijcie swoje ręce!” (Księga Zachariasza 8,13);
– „Nie bój się, mała trzódko! Gdyż waszemu Ojcu spodobało się dać wam Królestwo” (Ewangelia Łukasza 12,32).

Nie masz się czego bać! Wszechmogący Bóg idzie obok ciebie. A jeśli Bóg jest z tobą, kto może stanąć przeciwko? (List do Rzymian 8,31). Nie pozwól, by strach skradł pokój, jaki daje ci Bóg! Wypowiadaj Boże Słowo i patrz, jak strach sam ucieka… ze strachu!

Czy chcesz patrzeć, jak Bóg przemienia twoje życie?

Dołączysz do tysięcy ludzi, którzy zobaczyli Boga, działającego w ich życiu, gdy czytają darmowe, pełne zachęcenia e-maile „Cuda każdego dnia”. Bóg pragnie przemieniać twoje życie, dzień po dniu! Zapisując się na „Cuda każdego dnia”, co rano dostaniesz przypomnienie, że Bóg pragnie ci błogosławić, wspierać i odpowiadać na twoje modlitwy. Jego łask