Dzisiaj Bóg zachęca cię, byś przyniósł Mu wszystkie swoje zmartwienia. On obiecał cię wzmacniać i pomagać. On jest z tobą. On mówi do ciebie: „Nie bój się, bo Ja jestem z tobą, nie lękaj się, bo Ja jestem twoim Bogiem! Wzmocnię cię – tak ześlę ci pomoc. Wesprę cię prawicą mej sprawiedliwości” (Księga Izajasza 41,10).

Kiedy życie przyspiesza i wymyka ci się spod kontroli, nie polegaj na sobie, bo to właśnie wtedy pojawia się strach. Strach wywołuje różnego rodzaju pytania, np.: „Czy sobie poradzę? Jak wybrnę z tej sytuacji? Co ze mną będzie?”. A w miarę, jak strach będzie rósł, karmiony niepewnością czy bolesnymi wspomnieniami, pytania staną się negatywnymi wyznaniami typu: „Nie poradzę sobie! To niemożliwe! Straciłem nadzieję!”.

To właśnie przeżył Piotr, idąc po wodzie do Jezusa. Kiedy popatrzył na przybierający na sile wiatr, którego nie mógł kontrolować – zdjął go strach. Każdy z nas zna to uczucie, prawda? Obejrzyj historię przepięknie namalowaną piaskiem na szkle i cudowną odpowiedź Jezusa:

Jezus przyszedł Piotrowi z pomocą, podtrzymując go swoją ręką. Dzisiaj Jezus czyni to samo dla ciebie! On zbliża się do ciebie, kładzie swoją rękę na twoim sercu. Patrząc na ciebie z miłością, mówi: „To ja. Jestem tu. Nie bój się! Dana Mi została wszelka moc na niebie i na ziemi. Nie zostawię cię samego. Wzmocnię cię. Jestem tu dla ciebie, by ci pomóc. Kocham cię”. Nawet teraz, kiedy się modlisz, Bóg zbliża się do ciebie, by ci powiedzieć: „Nie bój się”. Powiedz razem ze mną w środku swojej burzy: „Pan jest po mojej stronie; nie będę się bał…” (Księga Psalmów 118,6). Posłuchaj:
„Kiedy burzą się wody i huczą pioruny,
Uniosę cię wysoko z sobą ponad sztorm.
Ojcze, Ty jesteś Królem nad nawałnicami,
Mogę być spokojny, bo wiem, że Ty jesteś Bogiem”.

Czy chcesz patrzeć, jak Bóg przemienia twoje życie?

Dołączysz do tysięcy ludzi, którzy zobaczyli Boga, działającego w ich życiu, gdy czytają darmowe, pełne zachęcenia e-maile „Cuda każdego dnia”. Bóg pragnie przemieniać twoje życie, dzień po dniu! Zapisując się na „Cuda każdego dnia”, co rano dostaniesz przypomnienie, że Bóg pragnie ci błogosławić, wspierać i odpowiadać na twoje modlitwy. Jego łaska dla ciebie jest świeża każdego dnia!

Kliknij na link i słuchaj radia Mazury