Biblia mówi, że diabeł „chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć” (1 List Piotra 5,8).

Celem wroga jest sparaliżowanie cię. Strach jest jedną z jego ulubionych broni. Tak właśnie mamy rozumieć ten werset o ryczącym lwie – porażona, sparaliżowana strachem ofiara nie potrafi się ruszyć, by uniknąć ataku lwa.

Ale jest dobra wiadomość! „Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was” (List Jakuba 4,7).

Poddać się Bogu znaczy powiedzieć Mu: „Jestem twoim dzieckiem, polegam na tobie, moje życie jest w Twoich rękach, Ty jesteś ze mną”. To uznanie Jego wszechmocy, majestatu i wielkości. To wyznanie, że On jest twoją pomocą w potrzebie!

Przeciwstawić się diabłu znaczy nakazać mu: „Odejdź ode mnie, szatanie! Nie masz udziału w moim życiu. Nie masz mocy nade mną, ponieważ należę do Boga. Bóg jest moim Ojcem. Ty jesteś tylko oskarżycielem braci i tylko tyle potrafisz – oskarżać. Ale kto będzie obwiniał wybranych? Przecież Bóg usprawiedliwia!” (zob. List do Rzymian 8,33). Amen!

Wypowiedz to głośno! Bóg obiecuje, że diabeł ucieknie od ciebie. Tak jak ciemność nie znosi światła, tak diabeł nie znosi radosnej wiary dzieci Bożych. Miej wiarę w Boga, nie pozwól się zastraszyć, a odniesiesz zwycięstwo!

Czy chcesz patrzeć, jak Bóg przemienia twoje życie?

Dołączysz do tysięcy ludzi, którzy zobaczyli Boga, działającego w ich życiu gdy czytają darmowe, pełne zachęcenia emaile „Cuda każdego dnia”. Bóg pragnie przemieniać twoje życie, dzień po dniu! Zapisując się na „Cuda każdego dnia”, co rano dostaniesz przypomnienie, że Bóg pragnie ci błogosławić, wspierać i odpowiadać na twoje modlitwy. Jego łaska dla ciebie jest świeża każdego dnia!

Kliknij na link i słuchaj radia Mazury