Król Dawid wyznaje: „Tak, Twa dobroć i łaska nie odstąpią mnie na krok przez resztę dni mego życia. I zamieszkam w domu Pana na zawsze” (Psalm 23,6).

Ten dobrze znany werset mówi nam o dobroci i łasce!
Jezus pragnie dobroci dla ciebie i twojego życia. On chce błogosławić cię, wypełniać i sprawiać ci radość. Jezus pragnie czynić łaskę przez ciebie i twoje życie. On chce pomóc ci się nią dzielić, okazywać przebaczenie, uwalniać Jego życie i pokój.
Tak, dobroć i łaska nie odstąpią cię na krok przez resztę dni twojego życia! Gdzie to ma miejsce? Tam, gdzie przebywa Bóg. Dawid kochał przebywać w domu Pana. Kochał obecność Boga.
Dzisiaj nie musisz udawać się do jakiegoś świętego miejsca, by przebywać w Bożej obecności. Ofiara Jezusa na krzyżu dała nam dostęp przed Jego tron zawsze i wszędzie! Ty jesteś domem Pana. Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego, który mieszka w tobie. Ceń sobie Jego obecność, jak czynił to Dawid, aż do końca twoich dni i wiecznie!

Pomódl się razem ze mną: „Dziękuję Ci, Panie, za dobroć i łaskę, jaką znajduję w Twojej obecności. Na zawsze będę Ci wdzięczny za to, kim jesteś i co uczyniłeś dla mnie. Kocham Cię! Wierzę, że dobroć i łaska nie odstąpią ode mnie na krok przez resztę dni mojego życia. Amen!”

Czy chcesz patrzeć, jak Bóg przemienia twoje życie?

Dołączysz do tysięcy ludzi, którzy zobaczyli Boga, działającego w ich życiu, gdy czytają darmowe, pełne zachęcenia e-maile „Cuda każdego dnia”. Bóg pragnie przemieniać twoje życie, dzień po dniu! Zapisując się na „Cuda każdego dnia”, co rano dostaniesz przypomnienie, że Bóg pragnie ci błogosławić, wspierać i odpowiadać na twoje modlitwy. Jego łaska dla ciebie jest świeża każdego dnia!