Bóg jest z tobą każdego dnia. To jest Jego obietnica. On jest z tobą w każdej chwili. We wszystkim, przez co przechodzisz. Łatwiej jest w to wierzyć, kiedy wszystko się dobrze układa albo kiedy postępujesz właściwie. Trudniej jest wierzyć, że On nadal jest przy tobie, kiedy nie zachowujesz się tak, jakbyś tego chciał. A jednak…

Jak mówi jeden z bohaterów filmu dokumentalnego „The Heart of Man”, łatwo jest czytać, że Bóg mnie kocha, że jest obok mnie, ale doświadczyć tego, że On jest blisko mnie w więzieniu, w uzależnieniu, w niepowodzeniu, w chorobie, to całkiem coś innego. Dopiero to nas zmienia.

Kiedy czytasz w Biblii, że Bóg cię kocha, pamiętaj, że to oznacza, że Jego miłość jest bezwarunkowa. To nie polisa ubezpieczeniowa, na której drobnym druczkiem na dole napisano: „Będę kochał cię tak długo, dopóki będziesz doskonały, nie będziesz grzeszył, będziesz robił wszystko co ci mówię, nie będziesz się bał… ”

Bóg taki nie jest. Jego miłość jest nieograniczona i bezwarunkowa. Nawet…
– w ciemnej dolinie,
– w wiezieniu,
– w nałogu,
– w błędach

Bóg cię kocha! Bóg nie kocha grzechu – to prawda – ale kocha grzesznika. Kocha bezgranicznie. On CIEBIE kocha bezgranicznie.

Przyjacielu, On chce ci dzisiaj powiedzieć: „Bo choćby rozstąpiły się góry i zachwiały pagórki, moja łaska nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju z tobą – mówi Pan, który się nad tobą lituje”. (Księga Izajasza 54,10)

Poproś Boga o przebaczenie, jeśli czujesz, że potrzebujesz to zrobić i przyjmij Jego miłość. By twoje serce poczuło się lekko, a twoje sumienie uciszyło. Jezus zapłacił cenę za twoją wolność.
Dziękuję, że żyjesz,

Czy chcesz patrzeć, jak Bóg przemienia twoje życie?

Dołączysz do tysięcy ludzi, którzy zobaczyli Boga, działającego w ich życiu, gdy czytają darmowe, pełne zachęcenia e-maile „Cuda każdego dnia”. Bóg pragnie przemieniać twoje życie, dzień po dniu! Zapisując się na „Cuda każdego dnia”, co rano dostaniesz przypomnienie, że Bóg pragnie ci błogosławić, wspierać i odpowiadać na twoje modlitwy. Jego łaska dla ciebie jest świeża każdego dnia!

 

Kliknij na link i słuchaj radia Mazury