Strona główna Wiara Bliżej Boga Jesteś poszukiwany

Jesteś poszukiwany

0

Bóg miłości poszukuje dzisiaj obiektu swojej wielkiej miłości… Ciebie. „Będę szukał zgubionej, zawracał odpędzoną, opatrywał zranioną, będę wzmacniał chorą” (Księga Ezechiela 34,16).
Jezus nigdy się nie męczy mówieniem do ciebie, wołaniem cię, pukaniem do drzwi twojego serca, ponieważ bardziej niż cokolwiek innego chce, byś był Jego, na zawsze. On pragnie…

– byś doświadczał doskonałej społeczności z Nim (zobacz: 1 List do Koryntian 1,9);
– by twoje życie było pełne Jego światła i siły (zobacz: Księga Psalmów 36,9);
– by twoje serce zostało odnowione, wzmocnione i uleczone (zobacz: Ewangelia Łukasza 4,18).

Tak, On chce zmienić twoje życie, dotknąć twojej duszy i uczynić cię mocnym, zakotwiczonym w Nim, związanym z Nim. Chciałbym poprosić cię dzisiaj, byś dał się znaleźć Bogu, który cię szuka.

Czy chcesz patrzeć, jak Bóg przemienia twoje życie?

Dołączysz do tysięcy ludzi, którzy zobaczyli Boga, działającego w ich życiu, gdy czytają darmowe, pełne zachęcenia e-maile „Cuda każdego dnia”. Bóg pragnie przemieniać twoje życie, dzień po dniu! Zapisując się na „Cuda każdego dnia”, co rano dostaniesz przypomnienie, że Bóg pragnie ci błogosławić, wspierać i odpowiadać na twoje modlitwy. Jego łaska dla ciebie jest świeża każdego dnia!

Kliknij na link i słuchaj radia Mazury