Strona główna O tym mówi się w Giżycku Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

0
foto: powiatgizycki.pl

3 września 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Posiedzenie otworzył i do momentu ukonstytuowania się nowej Rady prowadził Starosta Giżycki Pan Mirosław Dariusz Drzażdżewski.

Starosta podziękował za zaangażowanie i pracę ustępującej Radzie reprezentowanej na posiedzeniu przez Pana Romana Stefaniaka, Pana Lecha Chrostowskiego i Pana Ryszarda Kałamarza. Wiceprzewodniczący ustępującej Rady Pan Roman Stefaniak przedłożył sprawozdanie z działalności Rady za okres 2015 – 2019.

Starosta powołał uroczyście członków nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, podkreślając istotną rolę Rady, w opiniowaniu uchwał, programów i innych działań podejmowanych na rzecz osób niepełnosprawnych. Następnie nowo wybrani członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wybrali spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza Rady.

W głosowaniu jawnym nowo wybrana Rada ukonstytuowała się następująco:

1. Stefaniak Roman – zgłoszony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach – przewodniczący
2. Grądzki Paweł – zgłoszony przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku – wiceprzewodniczący
3. Maculewicz Marianna – zgłoszona przez Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Giżycka – sekretarz
4. Chrostowski Lech – zgłoszony przez Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko – Mazurski Koło w Giżycku – członek
5. Osiecka Edyta – zgłoszona przez Stowarzyszenie Aktywne Spytkowo – członek.

Kliknij na link i słuchaj radia