GAC I JEGO HISTORIE. Liceum Pedagogiczne w Giżycku

0

Wideo prezentacja dotycząca historii Liceum Pedagogicznego w Giżycku w oparciu o unikalne archiwalia pozyskane przez GAC (Giżyckie Archiwum Cyfrowe). Projekt zrealizowany we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego dzięki dotacji ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. W materiale wykorzystano fragmenty wywiadu ze Stefanią Maślij, absolwentką nieistniejącej już szkoły oraz zdjęcia z kolekcji Genowefy Potockiej, Stefanii Maślij i Anieli Kisiel.