Strona główna O tym mówi się w Giżycku GRANTY 2020 podzielone!

GRANTY 2020 podzielone!

0

Burmistrz Giżycka zatwierdził podział środków finansowych na realizację zadań publicznych, na rzecz mieszkańców Giżycka w 2020 r., z zakresów: ochrony zdrowia, opieki społecznej, ochrony zwierząt, ekologii, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz dofinansowania szkolenia sportowego.

Linki do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku z podziałem grantów:

Przedstawiamy Państwu zestawienie wszystkich ofert złożonych w konkursach grantowych:

Ekologia
Kultura
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Ochrona zwierząt
Kultura fizyczna
Kluby sportowe

Kwoty rozdysponowane w poszczególnych kategoriach:

ochrona zdrowia – 80 000 zł
opieka społeczna – 11 000 zł
ochrona zwierząt – 36 000 zł
ekologia – 30 000 zł
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 75 200 zł
kultura fizyczna – 100 000 zł
dofinansowanie szkolenia sportowego – 250 000 zł

Dofinansowanie otrzymało łącznie 70 ofert.

Kliknij na link i słuchaj radia Mazury