GAC: Archiwum, zbiory i historie.

0

Wideo prezentacja prezentująca Giżyckie Archiwum Cyfrowe, ideę powstania oraz unikalne archiwalia. Projekt zrealizowany we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego dzięki dotacji ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. W materiale wykorzystano dokumenty i zdjęcia znajdujące się w zbiorach GAC.