Większość ludzi zastanawia się nad tym, co po śmierci, jedynie na pogrzebach. Zazwyczaj takie przemyślenia podszyte są niepewnością i lękiem. Dlatego staramy się odsuwać tego typu myśli na dalszy plan.

Ale czy mądrze jest żyć bez dopuszczania do siebie myśli o tym, co nieuniknione?

Czy wiesz, co Słowo Boże mówi o życiu wiecznym?

„[Bóg postanowił], że człowiek umrze jeden raz, a potem będzie sądzony.” (List do Hebrajczyków 9,27)

„[Jezus:] Kto słucha mojego słowa i wierzy Temu, kto Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz przeszedł ze śmierci do życia.” (Ewangelia Jana 5,24)

„Nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa…” (List do Filipian 3,20)

Kliknij na link i słuchaj radia