„Człowiek bez celu jest jak statek bez steru.”

Życie każdego z nas jest kierowane określonymi motywacjami, pragnieniami oraz wartościami, które wyznajemy. Niektórzy żyją w wirze ciągłej gonitwy napędzanej kolejnymi problemami do rozwiązania i wyzwaniami w pracy. Jeszcze inni kierowani są strachem, poczuciem winy czy potrzebą zdobycia uznania.

A co kieruje twoim życiem?

„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie.” (List do Galatów 2,20)