Czasem traktujemy relację z Bogiem jako pojedynczy element w szerokim wachlarzu naszego życia. Chcemy być dobrymi chrześcijanami, więc pamiętamy, by udać się w niedzielę do kościoła. Wiemy, że ważne jest czytanie Pisma Świętego, więc przeznaczamy na to konkretny dzień i godzinę.

Wszystko to oczywiście jest dobre, jednak Bóg nie przykłada uwagi do tego, jak dobrze nam idzie wykonywanie pobożnych czynności. On chce nas całych. Pragnie, byśmy dzielili z nim każdy dzień, każdą chwilę… opowiadali o swoich troskach… dziękowali za błogosławieństwa…

„Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.” (Ewangelia Marka 12,30)