Strona główna Wiara Bliżej Boga Bóg obróci zło w dobro

Bóg obróci zło w dobro

0

Pamiętasz Józefa? Jego bracia drwili z niego, przezywając go marzycielem. Kiedy tylko nadarzyła się okazja, chcieli go nawet zabić. Bóg jednak zaplanował, że to Józef będzie tym, który uratuje swoich braci i całą rodzinę.
Imię „Józef” znaczy „Niech Jahwe przymnoży”. Kiedy Bóg przymnaża nam myśli, pomysłów, wizji, marzeń czy wyzwań, naszym najbliższym może być trudno je zrozumieć. Ich brak zrozumienia może nas głęboko ranić, dlatego musimy znaleźć sposób, by sobie z tym poradzić. Może nawet zdarzyć się, że nie tylko nie będziemy zrozumiani, ale możemy zostać odrzuceni. Józef został odrzucony, wrzucony do studni i sprzedany przez braci jako niewolnik. Później trafił do więzienia na wiele lat, zapomniany przez wszystkich. Ale Bóg nie zapomniał o nim. Bo to był Boży plan, by przez Józefa uratować wielu ludzi. Józef musiał przejść przez wiele prób po to, by zrealizować plan o wiele większy niż jego własny, a ostatecznie ocalić życie swoich braci.

Tym niemniej odrzucenie jest bolesne. W żadnym wypadku nie jest łatwe. Doświadczyłem tego jako młody pastor. Niezrozumienie i odrzucenie przez niektórych braci i kolegów pastorów było dla mnie czasem bardzo trudne. Jednak dzięki tym doświadczeniom nauczyłem się wiele na temat przebaczenia i wytrwałości.

Czy doświadczyłeś kiedyś odrzucenia lub braku zrozumienia? Co wtedy zrobiłeś? To ważne, by rozumieć, że to może być częścią Bożego planu dla twojego życia. On chce użyć właśnie ciebie, by osiągnąć wspaniałe rzeczy, znacznie wykraczające poza twoje możliwości. A wszystko po to, by poprzez ciebie nawet ci, którzy cię odrzucili, mogli być błogosławieni i uratowani. W ten sposób możesz stać się prawdziwym cudem dla innych!

Czy chcesz patrzeć, jak Bóg przemienia twoje życie?

Dołączysz do tysięcy ludzi, którzy zobaczyli Boga, działającego w ich życiu, gdy czytają darmowe, pełne zachęcenia e-maile „Cuda każdego dnia”. Bóg pragnie przemieniać twoje życie, dzień po dniu! Zapisując się na „Cuda każdego dnia”, co rano dostaniesz przypomnienie, że Bóg pragnie ci błogosławić, wspierać i odpowiadać na twoje modlitwy. Jego łaska dla ciebie jest świeża każdego dnia!