O tym się mówi w Giżycku

PŁATNE PARKINGI – GDZIE KUPIĆ KARTY ABONAMENTOWE?

W związku z dużym zainteresowaniem możliwościami nabycia kart abonamentowych, które będą obowiązywały w sezonowej strefie płatnego parkowania i płatnych parkingów na terenie Giżycka przypominamy,...

Muzyka

Bliżej Boga

Czy Bóg ma plan dla twojej aktywności zawodowej?

Apostoł Paweł, sługa pierwszego Kościoła, kształcił się w szkole znanego rabina Gamaliela, który uczył go przepisów Zakonu (Dzieje Apostolskie 22,3). Choć był wychowany i szkolony...

Bóg słucha twoich modlitw!

Kiedy się modlimy, nie zawsze w 100% jesteśmy przekonani, że Bóg słyszy i że nam odpowie. A jednak, jeśli prosimy zgodnie z Jego wolą,...

Popularne

Nowości płytowe