O tym się mówi w Giżycku

Muzyka

Bliżej Boga

Zaufaj Mu w pełni!

Czasem twoja przyszłość wydaje się tak niepewna, że masz wrażenie, jakbyś stał nad urwiskiem. Być może nawet widzisz ląd po drugiej stronie, ale wydaje...

Czy Bóg ma plan dla twojej aktywności zawodowej?

Apostoł Paweł, sługa pierwszego Kościoła, kształcił się w szkole znanego rabina Gamaliela, który uczył go przepisów Zakonu (Dzieje Apostolskie 22,3). Choć był wychowany i szkolony...

Popularne

Nowości płytowe